१५ जेष्ठ २०७३, शनिबार

-प्रदेश सरकार स्थापनाका लागि पूर्व तयारी गरिनेछ ।

-जेष्ठ नागरिक, एकल, अपाङ्ग्लाई दिइने भत्ता दोब्बर । ३२ अर्ब ७० करोड । सबै सामाजिक भक्ता बैंक खाताबाट उपलब्ध गराइने

-आफ्नो गाउा आफैं बनाउा अन्तरगत सबै गाविसलाई अनुदान दोब्बर बनाउने । गाविसका लागि १५ अर्ब ५५ करोड  रुपैया छुट्याइएको छ । गाउ विकास मितिलाई प्रशासनिक संरचनालाई स्तरउननती गर्ने

-बाल संरक्षण अनुदन प्राप्त गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउने ।

-निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ३ करोड र

-सांसद विकास कोष ५० करोड

LIVE TV