१५ जेष्ठ २०७३, शनिबार

पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाएर विद्युत उत्पादनमा थप लगानु गर्नु राम्रो हो ।  पेट्रोलियमको प्रतिलिटर ५ रुपैयाले बढ्यो

– पेट्रोलियम पर्दार्थमा रु ५ पूर्वाधर कर लाग्यो । यसले अब मूल्य बढ्ने भो । यसरी आउने रकम बुढी गण्डकीमा खर्च गर्ने

– तनहुा सेती, पश्चिम सेती, तामोकसी तेस्रो र तलो अरुणलाई अगाडि बढाइनेछ ।

– तनहुा सेती, पश्चिम सेती, तामोकसी तेस्रो र तलो अरुणलाई अगाडि बढाइनेछ ।

LIVE TV