२३ बैशाख २०७३, बिहीबार

of;f{u'Daf ;ªsng ug]{ a]nf eof]
d]nL ;fd'bflos jg cGtu{tsf of;f{ kf6gdf Ps}7fFpdf hDdf u/]/ jg v'Nnf ul/Psf] hfgsf/L u/fPkl5 ;fd"lxs?kdf ax'd'No hl8a'6L of;f{u'Daf ;ªsng ug{ hfFb} ;j{;fwf/0f . of;f{u'Daf ;ªsng ug]{ ;dodf ljleGg lhNnfaf6 ;j{;fwf/0f 8f]Nkf cfpg] ub{5g . tl:a/ M /fdrGb| Gof}kfg], 8f]Nkf, /f;; .

मनाङ, हिमाली भेगमा यार्सागुम्बा सङ्कलन सुरु भएको छ ।

वर्षभरि सुखसँग जीवन निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ सङ्कलक घरमा तालाचाबी लगाएर लेकतिर लागेका छन् । मनाङसँगै लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, कास्की, धादिङ, नुवाकोटलगायत जिल्लाका नागरिक यतिबेला मनाङतर्फ लागेका छन् ।

बर्सेनि जिल्लामा ३०० देखि ४०० किलोसम्म यार्सागुम्बा सङ्कलन हुन्छ भने रु एक अर्ब बराबरको कारोबार हुन्छ । आधा जीव र आधा वनस्पतिको रुपमा रहने यार्सागुम्बा विभिन्न औषधिको रुपमा प्रयोग हुन्छ । यार्सा सङ्कलन गर्न जति गाह्रो छ त्यसलाई जोगाउन र बिक्री गर्न त्योभन्दा बढी मुश्किल हुन्छ ।

यार्सा लुट्ने क्रम बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सङ्कलनको समयमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट राख्ने गरिएको छ । गत वर्षदेखि यार्सा सङ्कलकलाई करको दायरामा ल्याइएको स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद धितालले बताउनुभयो ।

विसं २०६६ मा जिल्लाको नारस्थित लेकमा सङ्कलकबीच झडप हुँदा गोरखाका सात जनाको हत्या भएको थियो । पछि स्थानीय प्रशासनले ‘असुरक्षा’ को कारण देखाउँदै बाहिरी जिल्लाका बासिन्दालाई नार र फू गाविसमा यार्सागुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाएको थियो ।

व्यापारीले यार्सा निकासी करबापत प्रतिकिलो रु १० हजार राजस्व सरकारी कोषमा दाखिला गर्न सुरु गरेका छन् ।

गत वर्षसम्म अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)अन्तर्गतको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र जिविस मनाङले यार्साको राजस्व उठाउँदै आएका थिए । जिल्लाका तेह्र गाविस मध्ये थोंचे र धारापानीबाहेक अन्यमा यार्सा सङ्कलन गरिन्छ । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले समेत यस वर्षदेखि प्रतिकिलोको रु पाँच हजार कर लिन थालेको छ । गत वर्ष सङ्कलकले प्रतिकिलो यार्सा रु २५ लाखदेखि रु ३० लाखसम्ममा बिक्री गरेका थिए । रासस

 

LIVE TV