४ चैत्र २०७२, बिहीबार

पोखरामा जारी सार्क मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको अन्तिम दिन आज परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक, आतंककारी र लागूऔषध कारोवार रोकथाम मुख्य एजेण्डा

;fs{ :yfoL ;ldltsf] a}7s 

blIf0f Pl;ofnL If]qLo ;xof]u ;ªu7g -;fs{_ sf] #& cf}F dlGqkl/ifb a}7ssf] k"j{;GWofdf a'waf/ ;fs{ :yfoL ;ldltsf] a}7s kf]v/fdf ;'? x'Fb} . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को विदेश मन्त्रीस्तरीय ३७ औं बैठक सुरु भएको छ । पोखरामा सुरु बैठकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभयो ।

सार्कमा आबद्ध ८ सदस्य मुलुकमध्ये ६ देशका विदेशमन्त्री र अफगानिस्तानबाट उपविदेशमन्त्री तथा पाकिस्तानका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार बैठकमा सहभागी छन् । छलफलको लागि बुधबार बसेको सार्क स्थायी समितिको बैठकले ३२ वटा एजेण्डा तय गरेको थियो ।

सार्कमा विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुनपर्ने, सदस्य राष्ट्रले स्वीकार गरेका तर कार्यान्वयनमा नल्याएका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गरिनुपर्ने, निर्धारित समयमा नै सार्कका गतिविधि सम्पन्न हुनुपर्ने लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

बैठकले सार्क सम्मेलन हरेक दुई वर्षको नोभेम्वरमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हिजो बैठकमा सार्कका विद्यमान गतिविधि, जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक विपत्ति, स्वास्थ्य, जैविक ऊर्जा, सामाजिक विकास, सञ्चार प्रविधि लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । स्थायी समिति बैठकले तय गरेका एजेण्डा बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयन तहमा जानेछ ।

 

LIVE TV