century-bank

गम्भिर लापरवाही : खाली प्रेस्क्रिप्सनमा एनएमसी नम्बर प्रयोग गरी डाक्टरको हस्ताक्षर

आर्या केयर एण्ड क्यूर प्रा.लि.को खाली प्रेस्क्रिप्सनमा एनएमसी नम्बर प्रयोग गरी डाक्टर प्रिया रञ्जनको हस्ताक्षर । तस्बिर :रासस

Advertisements
Nepal Braodcasting Channel
Panipokhari, Maharajung, Kathmandu, Nepal
Phone : 014446119
Fax : 4002655
Email : [email protected]